Facebook

Olsztyn, ul. Knosały 7A

Nazwa Status lokalu Powierzchnia Schemat Uwagi
Knosały, budynek Nr 1 - lokal U1 (adm.A) sprzedane 67,45 m2
Knosały, budynek Nr 1 - lokal U2 (adm.B) sprzedane 103,47 m2
Knosały, budynek Nr 1 - lokal U3 (adm.C) sprzedane 96,34 m2